Page 3

facebookveileder

Å dele på Facebook Denne folderen er en veileder for noen av de ulike metodene for publisering man kan benytte for å dele en bla´bar digital publikasjon fra tidslinjen på profilsideen enten man er registrert som en bedrift eller privat bruker. 1 - Dele publikas j onen som en link 2 - Dele publikasjonen som en link med et tilpasset bilde 5 04 x 504 pixel 3 - Dele publikasjonen som “delt publikasjon” fra me n ylinjen 4 - Dele publikasjonen som “delt publikasjon” og med et erstatningsb ilde 300 x 300 pixel 5 - Dele publikasjonen slik at den åpnes på en bestemt side NB! Facebook endres kontinuerlig. Vi tar derfor forbehold om at endringer i bildeformater og publiseringsregler kan påvirke våre metoder for deling. Klikk her og lær mer om bildeformater.


facebookveileder
To see the actual publication please follow the link above